Αναρτήθηκε στο e-course η λίστα των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα “ΠΝΕ437 – Το Διεθνές Παραμύθι”.

Δεν θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εγγραφές στο μάθημα λόγω κάλυψης του αριθμού συμμετοχής.

 

Από τη διδάσκουσα