Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες  με επιβλέπουσα την καθηγήτρια κ. Τζένη Παγγέ, να συμμετέχουν διαδικτυακά στις τακτικές συναντήσεις υπ0ψηφίων διδακτόρων στο teams με κωδικό 5volgk0
Οι συναντήσεις για αυτό το εξάμηνο γίνονται Τρίτη ή/και Τετάρτη
Οι ώρες συνάντησης φαίνονται στο ημερολόγιο του MS TEAMS
Από την Καθηγήτρια κ Παγγέ.