Ανακοίνωση_ Συμπληρωματική Προκήρυξη του Σχεδίου 2023.