Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θέλουν να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα που διδάσκει ο κος Χρηστάκος στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, να ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης από το ecourse των αντίστοιχων μαθημάτων.

Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες – ΝΥ508α

Μορφές εικαστικής δημιουργίας και εφαρμογές – ΠΝΕ821

Ζωγραφική – ΠΝΕ 814

Ειδικά θέματα Εικαστικών – Εφαρμογές – ΠΝΕ813

Από τον διδάσκοντα