Το μάθημα «ΠΝΕ316 – Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» θα εξεταστεί με γραπτές εξετάσεις στις 11/2/2022 (9:00) στο Α.Μ.Φ. του Π.Τ.Ν. (1ος όροφος )

 

Από το γραφείο της διδάσκουσας