Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες