Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση