Τα μαθήματα Μικροβίωμα και Νόσος, Χρωματικές αλλοιώσεις και ρύπανση περιβάλλοντος, (Μπατιστάτου- Σύρρου) και Διεπιστημονικέ προσεγγίσεις της παρούσας κατάστασης της Μεσογείου (Case studies) (Κατή) θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα.