Ανακοίνωση Προπτυχιακών Πρωτοετών φοιτητών για υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στέγασης 2023-2024