Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη

Διευθυντών Εργαστηρίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

από ώρα 09:00π.μ. μέχρι 13:00μ.μ.μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (σύστημα Zeus)

 

(Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθούν την επόμενη ημέρα από ώρα 09:00π.μ. μέχρι 13:00μ.μ. με τον ίδιο τρόπο).

 

 

Ιωάννινα, 15-06-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Προκήρυξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέσεων

Προκήρυξη Διευθυντή Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής

Προκήρυξη Διευθυντή Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για τη Αειφορία