Οι κωδικοί (Microsoft Teams 365) των μαθημάτων του κ. Ζάραγκα Χαριλάου για το Χειμερινό Εξάμηνο Σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, αντίστοιχα είναι:

inow10p

ΠΕΥ 302_ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 – 12:00)

mub7m4y

ΠΝΕ 5001_ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΡΙΤΗ 09:00 – 12:00)

Bjuafqd

ΠΝΕ 312_ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΕΠΜΤΗ 09:00 – 12:00)

Τα μαθήματα έχουν ήδη προγραμματιστεί για τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που συμμετέχουν στο προγραμματισμένο μάθημα κάθε εβδομάδας να εισέρχονται από την επιλογή «ημερολόγιο / Calendar».

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά με Υγεία

Ο Διδάσκων

Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας

Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Ν.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ