Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Μουσικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη και τελική κρίση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ Προσχολικής Εκπαίδευσης με Κατεύθυνση: «Λόγος Τέχνες Ετερότητα»

κ. Ιουλιέττας Βάρρα

με θέμα:

«Γλωσσικές απεικονίσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στη δημόσια σφαίρα»,

“Linguistic representations of the coronavirus pandemic in the public sphere”

παρουσία των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

-Νικολέττα Τσιτσανούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.Ν., ως επιβλέπουσα,

-Μαριάνα Σπανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Π.Τ.Ν., ως μέλος,

-Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσικής Παιδαγωγικής Π.Τ.Ν, ως μέλος.

Η επιβλέπουσα

Νικολέττα Τσιτσανούδη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΝ