Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος έτος 2023-2024 αρχίζουν τη
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024.
Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να εγγραφούν στο e-course των μαθημάτων που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν όπου θα βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή κάθε μαθήματος.

Από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων