Την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το μάθημα «Τα Μαθηματικά των Προνηπίων και των Νηπίων».

Η συνάντηση θα γίνει εξ αποστάσεως, στην εικονική αίθουσα του ms teams με όνομα «2021-22 Τα Μαθηματικά των Προνηπίων και των Νηπίων» και κωδικό m4nobrc .

Θα συζητηθούν:

Α) Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Β)  Το περιεχόμενο και οι υποχρεώσεις του μαθήματος

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ομαλότητα στη διεξαγωγή του μαθήματος.

 

Η διδάσκουσα