Την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το μάθημα «Στοιχεία Διδακτικής των Μαθηματικών: Τροχιές Μάθησης και Διδασκαλίας στα Μαθηματικά του Νηπιαγωγείου».

Η συνάντηση θα γίνει εξ αποστάσεως, στην εικονική αίθουσα του ms teams με όνομα «2021-22 Στοιχεία Διδακτικής των Μαθηματικών (Τροχιές Μάθησης & Διδασκαλίας)» και κωδικό jyszl1v.

Θα συζητηθούν:

Α) Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Β)  Το περιεχόμενο και οι υποχρεώσεις του μαθήματος

Επιπλέον, θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος «Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ» (ΕΥ, εαρινό εξάμηνο), ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός σας σχετικά με την επιλογή ΕΥ μαθημάτων από την Ενότητα «Θετικές Επιστήμες και η Διδακτική τους».

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ομαλότητα στη διεξαγωγή του μαθήματος.

 

Η διδάσκουσα