Η Διδασκαλία του μαθήματος «Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση»  θα γίνεται  εξ αποστάσεως μέσω του MS TEAMS σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε Τετάρτη  18:00 – 21:00 και συγκεκριμένα στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,  με Κωδικό Πρόσβασης : 0e2974l

Ο διδάσκων