Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα «Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο» να εγγραφούν στο ecourse του μαθήματος, γιατί εκεί θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις με απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες.

Η διδάσκουσα