Οι παραδόσεις του μαθήματος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΝΕ 133) θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Τρίτη (15:00 – 18:00) εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Έναρξη: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

Το μάθημα είναι σεμιναριακού – εργαστηριακού τύπου. Η παρακολούθηση και η ενεργής συμμετοχή στο μάθημα είναι υποχρεωτική. Ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών είναι περιορισμένος (12 άτομα).

Το περιεχόμενο των δράσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος περιλαμβάνει:

  • αναζήτηση, παρουσίαση και ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού,
  • σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων και έργων για τη διδακτική πραγμάτευση μαθηματικών εννοιών

Η αξιολόγηση στο μάθημα γίνεται με βάση τη συμμετοχή στο μάθημα, τις παρουσιάσεις και την τελική εργασία, η οποία αποτελεί σύνθεση των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού που η ομάδα διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μάθημα καλούνται στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του μαθήματος στο MSTEAMS.

Ο κωδικός εισόδου είναι: 8t3gfoh

Η διδάσκουσα

Μαρία Καλδρυμίδου

Καθηγήτρια