Αγαπητοί /ες πρωτοετείς φοιτητές / φοιτήτριες

Για το μάθημα «Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση», τη Δεύτερα 12 Οκτωβρίου (3:00μ.μ), αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο του μαθήματος (σύσκεψη σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα):

Η διδάσκουσα

Παναγιώτα Στράτη