Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Περιβαλλοντική Αγωγή κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21, να ενημερωθούν από τη σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα  ecourse.

Τα κλειδί εγγραφής του μαθήματος είναι:ΠΤΝ-ΠΝΕ126

Η διδάσκουσα,

Ελένη Κολοκούρη

Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Ν. Ιωαννίνων