Το μάθημα Διδασκαλία -Εφαρμογές Ι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα διδάσκεται σε δύο ομάδες. Όσοι φοιτητές/τριες έχουν Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) από 5603 έως 7182 ανήκουν στην Ομάδα Α και όσοι/ες έχουν από 7183 έως 7733 ανήκουν στην Ομάδα Β. 

Το μάθημα για τους φοιτητές/τριες της Ομάδας Α θα διδάσκεται εξ αποστάσεως κάθε Τρίτη 9-12 π.μ. μέσω της πλατφόρμας MSTeams. Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι: qqsally. Τα μαθήματα για την Ομάδα Α ξεκινούν την Τρίτη 6/10/20. 

Το μάθημα για τους φοιτητές/τριες της Ομάδας Β θα διδάσκεται εξ αποστάσεως κάθε Παρασκευή 12-3 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας MSTeams. Ο κωδικός για να συνδεθείτε  στην αίθουσα είναι: n59x5ux . Τα μαθήματα για την Ομάδα Β ξεκινούν την Παρασκευή 9/10/20. 

Καλό ακαδημαϊκό εξάμηνο!

Η διδάσκουσα 

E. Σοφού