Ανακοινώνεται ότι το μάθημα “Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο” την Τετάρτη 10/11/2021 θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στο Αμφιθέατρο.
Από το γραφείο της διδάσκουσας