Δίνεται παράταση για την δήλωση της ομάδας και του θέματος του επιχειρηματικού σχεδίου για το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας».  Νέα καταληκτική ημερομηνία η 2/3/2021, ώρα 23:59. Η δήλωση της φοιτητικής ομάδας και του θέματος του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνει στο παρακάτω link:

https://forms.gle/ewWPsWH575ooSZka9

 

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας» πραγματοποιείται μέσα από  τακτικές συναντήσεις (ms-teams) με ομάδες 3-4 φοιτητών. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει – με την καθοδήγηση των διδασκόντων- την σύνταξη και παρουσίαση του δικού της επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan) για την επιχειρηματική ιδέα που έχει.

 

Πληροφορίες για το μάθημα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματοςhttp://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=2010

 

Οι διδάσκοντες

Γκωλέτσης Γιώργος, goletsis@uoi.gr

Χρυσανθοπούλου Ξένια, xchrysanthopoulou@uoi.gr