Προσκεκλημένη ομιλία επί των σπηλαίων της Ελλάδας και της σημασίας τους για τη βιοποικιλότητα

Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος ΒΕΤ σας προσκαλεί

την Τρίτη 25/5/2021 και ώρα 18.00

στη διαδικτυακή προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο:

«Βιολογική ποικιλότητα και ενδημισμός στην σκοτεινή πλευρά της Ελληνικής φύσης»

Ομιλητής: Καλούστ Παραγκαμιάν

Σύνδεσμος ομιλίας:  https://meet.google.com/kti-pugt-kbb

[Or dial: ‪(US) +1 443-671-8192 PIN: ‪591 433 496#]

Είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο κοινό.

 

Η ομιλία διοργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος: «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της παρούσας κατάστασης της Μεσογείου – case studies» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Επιστήμες του περιβάλλοντος και εκπαίδευση για την αειφορία” και του μαθήματος επιλογής «Βιολογία Διατήρησης στην Πράξη» του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

 

Στη διάλεξη θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του υπόγειου περιβάλλοντος με επίκεντρο τον οικότοπο των χερσαίων σπηλαίων στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί ο άγνωστος κόσμος της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας και η σημασία του στη διατήρηση των ενδημικών ειδών. Θα συζητηθούν οι απειλές και τα προτεινόμενα μέτρα διατήρησης και προστασίας των σπηλαίων.