Τα μαθήματα των πρωτοετών φοιτητών θα ξεκινήσουν μόλις οι φοιτητές και φοιτήτριες λάβουν πανεπιστημιακό λογαριασμό e-mail και δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα αυθεντικά office 365 και το Microsoft Teams.

Η Πρόεδρος και η Γραμματεία θα ενημερώνουν σχετικά.