Η Διδασκαλία του μαθήματος «Ψυχοφυσιολογία ΙΙ» θα γίνεται  εξ αποστάσεως μέσω του MSTEAMS σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε Δευτέρα 9:00 – 12:00 και συγκεκριμένα στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣΙΙ, με Κωδικό Πρόσβασης : tp90o8j

 

Ο διδάσκων