Η Διδασκαλία του μαθήματος «Ψυχοφυσιολογία Ι» θα γίνεται  εξ αποστάσεως μέσω του MSTEAMS σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε Δευτέρα 12:00 – 15:00  και συγκεκριμένα στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣΙ, με Κωδικό Πρόσβασης : b8nfk0u

 

Ο διδάσκων