Καλούνται οι αιτούντες συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία», οι οποίοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις της προκήρυξης (επιτυχόντες εξέτασης ξενόγλωσσου κειμένου και κάτοχοι πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου C1), να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως προφορική εξέταση-παρουσίαση και συνέντευξη μέσω MS Teams κατά τις ημέρες:

Τρίτη 14-07-2020 και ώρες 11:00π.μ. έως 15:00μ.μ. όσοι έχουν αρχικά επιθέτου από Α έως και Ν.

Τετάρτη 15-07-2020 και ώρες 15:00μ.μ. έως 19:00μ.μ. όσοι έχουν αρχικά επιθέτου από Ξ έως και Ω.

Από τη Γραμματεία