Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η φοιτητική αξιολόγηση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020 του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών η οποία θα έχει διάρκεια έως την 14η  Ιουνίου 2020. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά και ανώνυμα στο σύνδεσμο που σας έχει αποσταλεί από τη ΜΟΔΙΠ, Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επισημαίνουμε το Δικαίωμά σας να λάβετε μέρος στην αξιολόγηση και τη γόνιμη ανατροφοδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος από την κατάθεση των απόψεών σας και της εμπειρίας σας.

Σας καλούμε να απαντήσετε στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά αντικατοπτρίζουν ένα μέρος της «φωνής των φοιτητών» και παράλληλα του επιπέδου λειτουργίας του Τμήματος, των Σπουδών και εν τέλει του πτυχίου σας.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννινα, 26-05-2020