Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1083/7-4-2020 Συνεδρία της, αποφάσισε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020. Μετά τις αργίες του Πάσχα, η διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020.

Ιωάννινα, 9 Απριλίου 2020
Από την Πρυτανεία