ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Τ.Ν