Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΝ να μπουν στο e-course και να δουν το σύνδεσμο εισαγωγής σε κάθε μάθημα ώστε να ζητήσουν αποδοχή στο μάθημα εξ αποστάσεως.

Αικατερίνη Πλακίτση
Πρόεδρος ΠΤΝ

Ιωάννινα 20-3-2020