Το μάθημα με τίτλο Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση (Υ) ΠΝΕ 306 δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου και θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 9:00-12:00

Το μάθημα Πληροφορική και Εκπαίδευση(Υ) ΠΝΥ 308 δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου και θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 12:00- 15:00

 

η διδάσκουσα

Πολυξένη Παγγέ