Το υποχρεωτικό μάθημα της Διδακτικής των εννοιών των φυσικών επιστημών στο Νηπιαγωγείο για το Ε εξάμηνο – που ήταν προγραμματισμένο να υλοποιηθεί στο Ιτς Καλέ σήμερα στις 12:00 – αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών.
Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση στο e-course
η διδάσκουσα