Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Συστημική Θεώρηση της Οικογένειας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 06-04-2021 εκτάκτως, λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας

Από το γραφείο της διδάσκουσας