Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα των υποψηφίων διδακτόρων, υπολογίζεται πλέον στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του δικαιούχου.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παραλάβει ήδη την ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα πρέπει να την επιστρέψουν στη γραμματεία, προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση.

Από τη γραμματεία

Ιωάννινα 04-06-2020