Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (ανεξάρτητα από το αν έχουν καταχωρηθεί οι βαθμολογίες τους) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση Πτυχίου/Διπλώματος.

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 

Λαμβάνοντας τα μέτρα του ΕΟΔΥ για την πρόληψη του COVID-19, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
451 10
Ιωάννινα

Από τη Γραμματεία

Ιωάννινα 10-06-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.