Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν μέσα στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (ανεξάρτητα από το αν έχουν καταχωρηθεί οι βαθμολογίες τους) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση Πτυχίου/Διπλώματος.

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους την Αστυνομική και την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα.

Αίτηση Πτυχίου – Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στην Ορκωμοσία

Εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη 10:00 – 13:00

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10
Ιωάννινα