Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (ανεξάρτητα από το αν έχουν καταχωρηθεί οι βαθμολογίες τους) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος, καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Π.Π.Σ._Έντυπο Α2-Αίτηση Πτυχίου_Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή σε Ορκωμοσία

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα του ΕΟΔΥ για την πρόληψη του COVID-19, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10
Ιωάννινα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ