Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν μέσα στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο επιτυχώς τον κύκλο των υποχρεώσεών τους στο Π.Μ.Σ. και στο Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας.

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για την Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους την Αστυνομική και την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα.

Αίτηση Ορκωμοσίας – Υπεύθυνη Δήλωση

Εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη 10:00 – 13:00

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10
Ιωάννινα