Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν μέσα στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο επιτυχώς τον κύκλο των υποχρεώσεών τους στο Π.Μ.Σ. και στο Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας.

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για την Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα του ΕΟΔΥ κατά της διασποράς του COVID-19, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10
Ιωάννινα

Από τη Γραμματεία

Αίτηση Ορκωμοσίας – Υπεύθυνη Δήλωση για την απονομή Μ.Δ.Ε.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ