Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο των υποχρεώσεών τους στο Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, καλούνται  να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση Ορκωμοσίας.

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση για την Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 

Λαμβάνοντας τα μέτρα του ΕΟΔΥ για την πρόληψη του COVID-19, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
451 10
Ιωάννινα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.