Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο των υποχρεώσεών τους στο Π.Μ.Σ. και στο Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, καλούνται  να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ._Έντυπο ΜΑ4-Αίτηση Ορκωμοσίας_Υπεύθυνη Δήλωση για την απονομή Μ.Δ.Ε.

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο.

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα του ΕΟΔΥ για την πρόληψη του COVID-19, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10
Ιωάννινα

Από τη Γραμματεία

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ