Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-23 υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-12:00) ή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη
45110, Ιωάννινα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας εδώ)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Από τη Γραμματεία.

Ιωάννινα, 31/10/2022.

Δείτε την ανακοίνωση και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023