Η έναρξη του μαθήματος του 7ου εξαμήνου με κωδικό ΠΝΕ 229 και τίτλο «Θέματα γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτό-ρύθμιση – Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση» θα γίνει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

 

Από τη Διδάσκουσα