Τα μαθήματα του κ. Κούτρα «Ψυχοφυσιολογία Ι» «Ψυχοφυσιολογία ΙΙ» και «Ηθολογία και Βιολογία» θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου και Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

 

Από τον διδάσκοντα