Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Π.Π.Σ., Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ.),  για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με τα Προγράμματα Μαθημάτων.