Ενημερώνουμε τους πτυχιούχους, που επιθυμούν την έκδοση του πτυχίου τους και σε πάπυρο, ότι η διαδικασία χορήγησης είναι η εξής:

  1. Κατάθεση του ποσού των 20€ στον κάτωθι λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:

ΙΒΑΝ: GR60 0110 3590 0000 3590 0495 066

Δικαιούχος: “Εταιρεία Αξιοποίησης Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”

Στο πεδίο ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πτυχιούχου φοιτητή

Στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ αναγράφεται ”Έκδοση πτυχίου σε πάπυρο”

  1. Αποστολή με email του αποδεικτικού συναλλαγής στη Γραμματεία του Τμήματος (gramptn@uoi.gr).

Διευκρινίζεται ότι το ποσόν των 20€ αντιστοιχεί στην έκδοση του παπύρου και δεν περιλαμβάνει ταχυδρομικά ή άλλα έξοδα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός χρόνου, επικοινωνούν με τη γραμματεία και δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίον θα παραλάβουν τον πάπυρο. Σημειώνεται ότι οι πάπυροι δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αλλά παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως, από εξουσιοδοτημένο τρίτο άτομο ή από εταιρεία ταχυμεταφοράς με έξοδα του παραλήπτη.