Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018
A+ R A-

Πρακτική Άσκηση

Πιστοποιημένα νηπιαγωγεία για την Πρακτική Άσκηση (Οκτώβριος 2014)

Κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Π.Τ.Ν. πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση στα Νηπιαγωγεία της πόλης των Ιωαννίνων. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται στο πλαίσιο εξειδικευμένων μαθημάτων και είναι υποχρεωτική.

Πιο συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση γίνεται στα μαθήματα:

  • Διδασκαλία - Εφαρμογές ΙΙ με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Μ. Σακελλαρίου
  • Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Μ. Καλδρυμίδου
  • Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Α. Πλακίτση.
  • Πληροφορική και Εκπαίδευση –Νέες Τεχνολογίες με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Τ. Παγγέ.

Η προετοιμασία και η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:

Διδασκαλία-Εφαρμογές ΙΙ

Πρακτική άσκηση τεσσάρων εβδομάδων των φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται στο Η΄ εξάμηνο σπουδών, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος Διδασκαλία – Εφαρμογές ΙΙ. Η προετοιμασία όμως, για την Πρακτική Άσκηση ξεκινά πολύ νωρίτερα, στο Γ΄ εξάμηνο. Συγκεκριμένα:

Γ΄ εξάμηνο: Παρακολούθηση όλων των φοιτητών κατά ομάδες των δυο ατόμων του ημερήσιου προγράμματος ενός δημόσιου νηπιαγωγείου της πόλης των Ιωαννίνων για μια εβδομάδα (Ενημέρωση/Αναστοχασμός)

Ε΄& ΣΤ΄ εξάμηνο: Παρακολούθηση του ημερήσιου προγράμματος στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή και Νηπιαγωγείων της πόλης των Ιωαννίνων για μια εβδομάδα (Ενημέρωση/Αναστοχασμός κάθε τέσσερις εβδομάδες).

Ζ΄ εξάμηνο: Η προετοιμασία συνεχίζεται με παρακολούθηση/συμμετοχή/οργάνωση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Διδασκαλία Εφαρμογές Ι (τέσσερις ώρες την εβδομάδα) και των φροντιστηρίων (τέσσερις ώρες την εβδομάδα), καθώς και παρουσίαση από τους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος (κατά ομάδες) των αντίστοιχων εργαστηριακών σχεδιασμών.

Πραγματοποίηση: Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο Η΄ εξ. στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία –Εφαρμογές ΙΙ και είναι υποχρεωτική. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 4 εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα περιλαμβάνει διδασκαλία με βάση ένα πρόγραμμα – οδηγό δραστηριοτήτων μιας εβδομάδας. Στις επόμενες 3 εβδομάδες γίνεται διαπραγμάτευση ενός θέματος το οποίο προσεγγίζεται διαθεματικά σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.ΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το θέμα του Project αναδύεται από την ομάδα παιδιών της κάθε τάξης με τη συνεργασία των νηπιαγωγών. Οι φοιτητές εργάζονται για τέσσερις εβδομάδες ως επαγγελματίες με διδακτική αυτονομία.

Στο τέλος, παραδίδεται από τους φοιτητές Φάκελος (Portfolio) με όλη την πορεία της εργασίας, την οποία υλοποίησαν στο πλαίσιο την Πρακτικής τους Άσκησης (διάρκειας ενός μήνα) Το μάθημα αξιολογείται συνολικά, παράλληλα και με τις γραπτές εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου.

- Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, καθώς και την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 η φιλοσοφία του μαθήματος και τα αντίστοιχα εργαστηριακά μαθήματα διαχειρίζονται/σχεδιάζονται σύμφωνα με την προσέγγιση της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού» με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σχεδιασμού & κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποτελέσματα των εφαρμογών αυτών παρουσιάστηκαν από τους φοιτητές στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής που έγινε τον Μάιο του 2013. Τα σχέδια διδασκαλίας αναρτήθηκαν με κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων των φοιτητών στη διεθνή πλατφόρμα μάθησης. Το καλοκαίρι του 2013 παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μάθησης (Archive for the "Uncategorized" Category / Learning by Desing: Under-graduate CStutents' Practicum &New Forms of School-based Training), μετά από επίσημη Πρόσκληση, μαζί με συναδέλφους Καθηγητές από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ που εργάζοναι επίσης με την προσέγγιση της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού» Το καλοκαίρι του 2014 έχουμε επίσημη Πρόσκληση για παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς στο 21οΠαγκόσμιο Συνέδριο Μάθησης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

- Τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, καθώς και την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 σε συνεργασία με ομάδες φοιτητών και νηπιαγωγών της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής για τέσσερις εβδομάδες εφαρμόζεται το μοντέλο-προσέγγιση «Δασικό Νηπιαγωγείο». Στο πλαίσιο του μαθήματος μέσα από ομάδες εργασίας προετοιμάζονται οι φοιτητές που θα ήθελαν να εφαρμόσουν την προσέγγιση στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Πρακτικής τους Άσκησης και γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας που συμμετέχουν σε αυτήν την καινοτόμο δράση.

Το υλικό των εργαστηριακών μαθημάτων και οι εξειδικευμένες δραστηριότητες υπάρχουν ανηρτημένα στη νέα ιστοσελίδα της υπεύθυνης για την Πρακτική Άσκηση, κ. Σακελλαρίου, στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ καθώς και στην πλατφόρμα σχεδιασμού της Νέας Μάθησης.

Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ:

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται το εαρινό εξάμηνο (ΣΤ' εξάμηνο σπουδών) στο πλαίσιο του μαθήματος Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ και η προετοιμασία αρχίζει στο Ε' εξάμηνο στο πλαίσιο του μαθήματος Διδακτική Μαθηματικών Ι.

Προετοιμασία: Περιλαμβάνει εβδομαδιαίο εργαστήριο 1 ώρας (επί δύο εξάμηνα).

Πραγματοποίηση: Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 2 εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα περιλαμβάνει παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων που εμπλέκουν μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. Η δεύτερη εβδομάδα περιλαμβάνει διδακτική διαχείριση ειδικών δραστηριοτήτων για τις μαθηματικές έννοιες οι οποίες έχουν προετοιμαστεί στο πλαίσιο των εργαστηρίων. Στο τέλος, παραδίδεται εργασία καταγραφής – ανάλυσης της πρακτικής άσκησης, η οποία αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των φοιτητών στο μάθημα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ.

Το υλικό των εργαστηριακών μαθημάτων και οι εξειδικευμένες δραστηριότητες υπάρχουν ανηρτημένα στο διαδίκτυο (ecourse και http://anamorfosi.uoi.gr)

Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ:

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται διαδοχικά σε δύο χώρους: στα εργαστήρια του ΠΤΝ και στα Σχολεία της περιοχής Ιωαννίνων. Αρχίζει στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος Διδακτική των Φυσικών Εννοιών στο Νηπιαγωγείο Ι. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και ασκούνται στο εργαστήριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών κάθε εβδομάδα επί δύο ώρες, επιπλέον της τρίωρης διάλεξης του μαθήματος. Τα εργαστήρια συνεχίζονται και στο εαρινό (ΣΤ΄) εξάμηνο σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος Διδακτική των Φυσικών Εννοιών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των εργαστηρίων, οι φοιτητές χωρίζονται σε ζευγάρια και αναλαμβάνουν να διδάξουν ένα θέμα από αυτά που ασκήθηκαν στα εργαστήρια. Σε συνεργασία με τη διδάσκουσα, οι φοιτητές σχεδιάζουν το σενάριο διδασκαλίας και κατασκευάζουν χειραπτικά ή αναπτύσσουν διαδικτυακά το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρειαστούν. Επιλέγουν Νηπιαγωγείο για την πρακτική τους άσκηση και επικοινωνούν με τη Νηπιαγωγό της τάξης για την πρώτη γνωριμία με τα νήπια. Στη συνέχεια υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση μέσα στη σχολική τάξη.

Ε΄ Εξάμηνο: Περιλαμβάνει εβδομαδιαίο εργαστήριο 2 ωρών στο ΠΤΝ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στην αίθουσα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

ΣΤ΄ Εξάμηνο: Η Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία διαρκεί 2 εβδομάδες. Οι πρώτες ημέρες περιλαμβάνουν παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων που εμπλέκουν έννοιες και διαδικασίες των φυσικών επιστημών. Στη συνέχεια οι φοιτητές υλοποιούν καινοτομικές διδασκαλίες συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων των φυσικών επιστημών. Στο τέλος, παραδίδεται εργασία καταγραφής – ανάλυσης της πρακτικής άσκησης, η οποία αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των φοιτητών στο μάθημα Διδακτική των Φυσικών Εννοιών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ.

Το υλικό των εργαστηριακών μαθημάτων και οι εξειδικευμένες δραστηριότητες υπάρχουν ανηρτημένα στο διαδίκτυο (http://ecourse.uoi.gr/)

Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες

Η Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται στο Στ΄ εξάμηνο στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες» (ΠΝΥ308) έχει ως στόχο οι φοιτητές του Π.Τ.Ν. να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ιδιαίτερα σε πρακτικό επίπεδο, στην τάξη του Νηπιαγωγείου σύμφωνα πάντα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Προαπαιτούμενο είναι η επιτυχής παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες» (ΠΝΥ302).

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα και οι φοιτήτριες/ φοιτητές, εφαρμόζουν δραστηριότητες σχετικές με τη χρήση της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο, σε διάστημα 2 εβδομάδων. Οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονται στα νήπια των επιμέρους σχολείων.

Αναλυτικά η πρακτική άσκηση δομείται ως εξής:

1. Προετοιμασία: Περιλαμβάνει συμμετοχή με εισηγήσεις και ομαδικές ασκήσεις.

2. Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων: Περιλαμβάνει παρακολούθηση εβδομαδιαίων εργαστηρίων και φροντιστηριακών ασκήσεων.

3. Υλοποίηση: Διαρκεί 2 εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα περιλαμβάνει διδακτικές εφαρμογές με βάση ένα πρόγραμμα – οδηγό δραστηριοτήτων με Νέες Τεχνολογίες. Η δεύτερη εβδομάδα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη συγγραφή του φακέλου.

Κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές συμπληρώνουν τον σχετικό φάκελο εργασίας του μαθήματος και τον παραδίδουν στη διδάσκουσα

Μέρος από το υλικό των εργαστηριακών μαθημάτων και δραστηριότητες υπάρχουν και στο e-course του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων (http://ecourse.uoi.gr/).

Μεγάλο έλλειμμα στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών αλλά και τις ανάγκες του Τμήματος για έρευνα αποτέλεσε ο αποχαρακτηρισμός του 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου που λειτουργούσε από το 1992-93 (Δ4/489 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 657/30-7-96 τχ. Β΄) και στεγάστηκε στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. Το Πειραματικό Νηπιαγωγείο αποχαρακτηρίστηκε το 2011 και έκτοτε γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από την πλευρά του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Νηπιαγωγείου και του Πανεπιστημίου για την επαναλειτουργία του με βάση τη νέα νομοθεσία.

Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών

Για τη βελτίωση της διαδικασίας εξέλιξης των Πρακτικών Ασκήσεων στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι υπεύθυνοι διδάσκοντες συμμετέχουν σε ετήσια βάση στις συναντήσεις του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης. Αυτή η διαδικασία είναι ουσιαστική γιατί ευνοεί την εξωστρέφεια και τη συνεργασία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα. Ανταλλάσσονται καλές πρακτικές και συζητώνται τρόποι υπέρβασης των εμποδίων των φοιτητών στην υλοποίηση διδακτικών καινοτομιών. Στο Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων γίνεται συλλογικά και συγκροτημένα συστηματική προσπάθεια με σκοπό όλοι οι διαφορετικοί τύποι πρακτικής άσκησης που εφαρμόζονται να αντανακλούν τον επιστημονικό εξοπλισμό και ρόλο του μελλοντικού Νηπιαγωγού ως σχεδιαστή και αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού, που αντιπροσωπεύει και την επικαιροποιημένη ταυτότητα των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus