Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Πρακτική Άσκηση

Πιστοποιημένα νηπιαγωγεία για την Πρακτική Άσκηση (Οκτώβριος 2014)

Κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Π.Τ.Ν. πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση στα Νηπιαγωγεία της πόλης των Ιωαννίνων. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται στο πλαίσιο εξειδικευμένων μαθημάτων και είναι υποχρεωτική.

Πιο συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση γίνεται στα μαθήματα:

  • Διδασκαλία - Εφαρμογές ΙΙ με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Μ. Σακελλαρίου
  • Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Μ. Καλδρυμίδου
  • Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Α. Πλακίτση.
  • Πληροφορική και Εκπαίδευση –Νέες Τεχνολογίες με υπεύθυνη διδάσκουσα την κ. Τ. Παγγέ.

Η προετοιμασία και η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:

Μεγάλο έλλειμμα στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών αλλά και τις ανάγκες του Τμήματος για έρευνα αποτέλεσε ο αποχαρακτηρισμός του 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου που λειτουργούσε από το 1992-93 (Δ4/489 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 657/30-7-96 τχ. Β΄) και στεγάστηκε στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. Το Πειραματικό Νηπιαγωγείο αποχαρακτηρίστηκε το 2011 και έκτοτε γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από την πλευρά του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Νηπιαγωγείου και του Πανεπιστημίου για την επαναλειτουργία του με βάση τη νέα νομοθεσία.

Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών

Για τη βελτίωση της διαδικασίας εξέλιξης των Πρακτικών Ασκήσεων στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι υπεύθυνοι διδάσκοντες συμμετέχουν σε ετήσια βάση στις συναντήσεις του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης. Αυτή η διαδικασία είναι ουσιαστική γιατί ευνοεί την εξωστρέφεια και τη συνεργασία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα. Ανταλλάσσονται καλές πρακτικές και συζητώνται τρόποι υπέρβασης των εμποδίων των φοιτητών στην υλοποίηση διδακτικών καινοτομιών. Στο Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων γίνεται συλλογικά και συγκροτημένα συστηματική προσπάθεια με σκοπό όλοι οι διαφορετικοί τύποι πρακτικής άσκησης που εφαρμόζονται να αντανακλούν τον επιστημονικό εξοπλισμό και ρόλο του μελλοντικού Νηπιαγωγού ως σχεδιαστή και αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού, που αντιπροσωπεύει και την επικαιροποιημένη ταυτότητα των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus