Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Ερευνητικά Προγράμματα

 

Από Ελληνικές πηγές / Φορείς
Παρατηρήσεις

«Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ατομικών διαφορών στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση για τους ρητούς αριθμούς και την προσέγγιση στη μάθηση των Μαθηματικών: Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων ερευνητικών εργαλείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5005659 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Επιστημονικώς Υπεύθυνη, Ξ. Βαμβακούση, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Evaluation Quality of services Providing Early Childhood Education and Car», 2008-2010 Επιστημονικώς Υπεύθυνη, Μ. Σακελλαρίου, Επικ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ. Επιβλέπουσα: Κατερίνα Πλακίτση, Υ.Δ. Χαρίκλεια Θεοδωράκη. ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Σχεδιασμός και ανάλυση δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών για μαθητές ηλικίας 5-9 ετών με τις σύγχρονες θέσεις της Θεωρίας της Δραστηριότητας (cultural- historical- activity theory - CHAT). 2010-2013

Επιστημονικώς υπεύθυνη: Κ. Πλακίτση, Αναπλ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Ανάπτυξη / εκπόνηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο της Φυσικής (Μελέτη του Περιβάλλοντος, Φυσικά Δημοτικού και Φυσική Γυμνασίου), στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450. Η Πράξη υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)– Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 2011-2013 Εμπειρογνώνων / Συντονίστρια για Μελέτη του Περιβάλλοντος, Φυσικά Δημοτικού και Φυσική Γυμνασίου: Κ. Πλακίτση, Αναπλ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Ανάπτυξη / εκπόνηση των Οδηγών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για τον εκπαιδευτικό, για το μαθησιακό αντικείμενο Φυσική (Θεωρητικό πλαίσιο) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση / Δημοτικό (Μελέτη του Περιβάλλοντος και Φυσικά Δημοτικού) και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση / Γυμνάσιο (Φυσική Γυμνασίου), στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450.
2011-2013
Εμπειρογνώνων / Συντονίστρια για Μελέτη του Περιβάλλοντος, Φυσικά Δημοτικού και Φυσική Γυμνασίου: Κ. Πλακίτση, Αναπλ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Εξειδίκευση της επιμόρφωσης στο επιστημονικό πεδίο «Φυσικές Επιστήμες – Φυσικά Δημοτικού» για την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Η εξειδίκευση της επιμόρφωσης για τους σχολικούς συμβούλους, τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών (επιμορφωτές) και για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, έγινε με τη σύνταξη «Οδηγού Επιμόρφωσης ανά ομάδα επιμορφούμενων». Επιστημονικώς υπεύθυνη: Κ. Πλακίτση, Αναπλ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου», § 8 (Μέτρα βελτίωσης της προσβασιμότητας στην εργασία των γυναικών και την εξάλειψη διακρίσεων φύλου στην αγορά εργασίας). ( Ε.Σ.Π.Α.) 2008-2013 Συνεργάτης έργου: Α. Στεργίου, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Εκπαίδευση παιδιών Ρομά Παν/μιο Αθηνών – Φιλοσοφική Σχολή – ΚΕΔΑ 2010-2013. Συνεργάτης έργου: Α. Στεργίου, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
ACT/Μικροί και Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας (ACT/ΜΜΕ-Βίας)». 2008 -σήμερα Συνεργάτης έργου: Ά. Γιώτσα, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Τhe Greek Australian Project 2010 έως σήμερα. Συνεργάτης έργου: Ά. Γιώτσα, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Από το Εξωτερικό  Παρατηρήσεις
Αξιολογήτρια σε Προγράμματα Κινητικότητας Leonardo Da Vinci του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Εργασιακή Εμπειρία στην Ευρωπαίκή Αγορά Εργασίας» 2010-1-GR1-LE002-03966) PLM (2010-2013) Συνεργάτης έργου: Μ. Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Εντατικό Πρόγραμμα ERASMUS (ERARMUS Intensive Programme) με τίτλο «Light» (Φως) με τη συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών από 7 Πανεπιστήμια της Ευρώπης. 2009-2012 Επιστημονικώς υπεύθυνη: Κ. Πλακίτση, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Εντατικό Πρόγραμμα ERASMUS (ERARMUS Intensive Programme) με τίτλο «Social Relation in Schools» με τη συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών από 8 Πανεπιστήμια της Ευρώπης. 2013-2015 Συνεργάτης έργου - Επιστημονικώς Υπεύθυνη για το Παν. Ιωαννίνων: Κ.Πλακίτση, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
CALLIOPE PROJECT: Communication for Adult Learning: Leveraging Innovative Options to Promote Effectiveness. Συμμετοχή 5 Ευρωπαϊκών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. ΔΙΚΕΠΠΕΕ-ΚΕΚ Παν. Ιωαννίνων 2012-2013 Συνεργάτης έργου - Επιστημονικώς Υπεύθυνη για το Παν. Ιωαννίνων:  Κ. Πλακίτση, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
ISWA PROJECT: Immersion in the Science Worlds through the Arts. SiS-2010-3.0.3-1 Science and the Arts: an experimental approach. Συμμετοχή 16 φορέων Επιστήμης (Πανεπιστημίων - Ερευνητικών Κέντρων) και Τεχνών (Ακαδημίες, Κριτικοί, Σκηνοθέτες) 2011-2013 Συνεργάτης έργου - Επιστημονικώς Υπεύθυνη για το Παν. Ιωαννίνων: Κ.Πλακίτση, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Interreg IIIA, Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία (2008) Επιστημονική Υπεύθυνη στο έργο «Η κοινή Αρχιτεκτονική κληρονομία των αρχοντικών σπιτιών της Ηπείρου και της Νοτίου Αλβανίας». Συνεργάτης έργου: Π. Παγγέ, Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
SIRUS (Shaping Inclusive and Responsive University Strategies) 2009-2011 Συνεργάτης έργου: Π. Παγγέ, Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
OBSERVER 2012 Συνεργάτης έργου: Π. Παγγέ, Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
IMPLEMENT 2012 Συνεργάτης έργου: Π. Παγγέ, Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
International Father Acceptance – Rejection Project» (IFARP PROJECT) 2009 - σήμερα Συνεργάτης έργου: Α. Γιώτσα, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
The new Family Project 2010 έως σήμερα. Συνεργάτης έργου: Α. Γιώτσα, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Intimate Relationships: A Cross Cultural Study Whittier College, USA 2010 έως σήμερα Συνεργάτης έργου: Α. Γιώτσα, Επικ. καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Επιστημονικώς Υπεύθυνη εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» κωδικός πρόσκλησης 4 - αριθ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60 2012. Επιστημονικώς Υπεύθυνη: . Μ. Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Επιστημονικώς Υπεύθυνη για το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της διατμηματικής, διαπανεπιστημιακής Πρότασης: «Καινοτόμες δράσεις σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός» στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (αρ. πρωτ. 699/18-1-2012 έγγραφο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών). Συνεργαζόμενα Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ: Θεολογική Σχολή και Πανεπιστήμιο Κρήτης: Π.Τ.Δ.Ε (κωδικός πρότασης 144) 2013 Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Μ. Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το Π.Τ.Ν. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2013-2015 (Συνεδρία της Γ.Σ. του Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 460/28-3-2012) Επιστημονικώς Υπεύθυνη: . Μ. Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους με Επιστημονική Υπεύθυνή του έργου την Καθηγήτρια κ. Βιτσιλάκη Χρυσή / Συγγραφή Εκπαιδευτικού υλικού / Έγκριση του έργου με κωδ. 2351-1 (39/22.07.2010) Συνεδρίαση 2013 Συνεργάτης έργου: Μ. Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών»,το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους με Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου την Καθηγήτρια κ. Βιτσιλάκη Χρυσή. Έγκριση του έργου με κωδ. 2351-1 (39/22.07.2010) Συνεδρίαση 2013 Συνεργάτης έργου: Μ. Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.
Συνεργάτης και Μέλος της Βασικής Ερευνητικής Ομάδας του κοινοτικού Προγράμματος αα11 της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ, με τίτλο «Διαπολιτισμική Διάσταση της Προσχολικής Αγωγής: Η περίπτωση της Ήπειρου», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Ηπείρου με κωδικό ΟΠΣ 380366 ΠΑ./ 2013 Συντονισμός από ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φ.Π.Ψ και Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεργάτης έργου: Μ. Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus